• Mackiewicz Markowicz Kancelaria radców prawnych
    Chronimy Twoje Prawo
    Wspieramy naszych klientów na obszarze całego kraju i na terenie Unii Europejskiej.

Kancelaria

Zespół Kancelarii , świadczy profesjonalną pomoc prawną dostosowaną do potrzeb naszych klientów w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych prawników. Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych – osób prawnych jak również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z szeroko pojętej branży budowlanej, motoryzacyjnej oraz inżynieryjnej.

Udzielamy również pomocy prawnej osobom fizycznym.

Niezależnie od tego kim jesteś sprawa którą nam powierzasz jest dla nas tak samo ważna, jak dla Ciebie. Oferujemy indywidualne, dopasowane do Twoich potrzeb podejście. Kancelaria prowadzi działalność na terenie całego kraju oraz, gdy wymagają tego potrzeby naszych klientów, za granicą. Świadcząc pomoc prawną współpracujemy z innymi specjalistami z wielu dziedzin, w tym z zakresu doradztwa podatkowego. Pozwala nam to widzieć Państwa problemy w całej ich rozciągłości i w takim też zakresie je rozwiązywać.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub skorzystania z formularza kontaktowego albo odwiedzenia nas osobiście w siedzibie Kancelarii.

Sprawność działania

Jeśli to możliwe udzielamy podstawowych porad prawnych już w dniu spotkania, a także telefonicznie lub mailowo. Jesteśmy dyspozycyjni. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi taka potrzeba, oferujemy pomoc również poza ustalonymi godzinami pracy Kancelarii. W szybko zmieniającym się świecie nie pozwalamy, aby bieg spraw wyprzedził Twoje interesy i prawa.

Skuteczność i indywidualne podejście

Nie uznajemy rutyny. Skutecznie szukamy dla Państwa spraw takich rozwiązań, których zastosowanie w okolicznościach danej sprawy pozwoli maksymalnie ochronić interesy naszego klienta oraz zminimalizować ryzyko wiążące się z jego działalnością.

Klarowne zasady współpracy

Zasady współpracy, w tym wynagrodzenie ustalamy z klientami kancelarii w sposób klarowny przed przystąpieniem do świadczenia usług. Zapewniamy możliwość rozliczeń zarówno na podstawie stawki godzinowej, jak również ryczałtowo. Zasady wynagrodzenia staramy się dostosowywać do charakteru wspłółpracy z klientem

Specjalizacja i doświadczenie

Gwarantujemy, że przekazaną nam przez Państwa sprawą zajmować się będzie prawnik posiadający doświadczenie w danym obszarze praktyki prawniczej, zorientowany w zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością. Nie podejmujemy się prowadzenia spraw z dziedzin prawa, w których nasz zespół oraz podmioty współpracujące nie mają praktyki.

Dyspozycyjność

Cenimy sobie kontakt z Klientem na każdym etapie powierzonej sprawy, dlatego też na bieżąco informujemy Klienta o jej przebiegu. Pomocy udzielamy na obszarze całego kraju i za granicą, w siedzibie Kancelarii i poza nią – tam gdzie jest ona Państwu potrzebna. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi taka potrzeba, oferujemy pomoc również poza ustalonymi godzinami pracy Kancelarii.

<

Usługi

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, instytucji oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Gwarantujemy szeroki zakres usług z zakresu wielu dziedzin prawa. Zapewniamy usługi doradcze, kompleksową obsługę kontraktów na wszystkich ich etapach a także profesjonalne zastępstwo w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej. Obszar naszej działalności obejmuje w szczególności:

Windykacja

Posiadamy i rozwijamy praktykę w prowadzeniu kompleksowej obsługi przedsiębiorców w sprawach z zakresu roszczeń windykacyjnych, w tym na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu branży motoryzacyjnej, w zakresie obejmującym zarówno rozliczania napraw bezgotówkowych z zakładem ubezpieczeń, jak również zwrotu kosztów najmu pojazdów zastępczych. Zajmujemy się również windykacją wierzytelności na rzecz innych przedsiębiorców oraz ochroną ich praw w sprawach, w których roszczenia są kierowane w stosunku do nich. W powyższym zakresie mieści się w szczególności obsługa spraw o zapłatę wynagrodzeń kontraktowych i kar umownych oraz odszkodowań. Nasze usługi mają charakter kompleksowy obejmując cały proces windykacji, włącznie z procesjonalnym zastępstwem w postępowaniu procesowym, postępowaniu egzekucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym.

Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie w obsłudze klientów w sprawach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych w szczególności w branży budowlanej, medycznej, kulturalnej oraz z zakresu obronności i zamówień sektorowych z uwzględnieniem branży energetycznej i kolejowej. Doświadczenie zdobywaliśmy występując zarówno po stronie zamawiających, jak również po stronie wykonawców. Nasze doświadczenie obrazuje również ilość publikacji w prasie fachowej z zakresu prawa zamówień publicznych.

Prawo budowlane

Prowadzimy praktykę popartą dużym doświadczeniem w zakresie obsługi skomplikowanych procesów inwestycyjnych, zarówno w zakresie postępowań administracyjnych, jak również w zakresie prawa kontraktów i rozwiązywania problemów w toku bieżącej realizacji robót. Nasi specjaliści legitymują się doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia obsługi dużych procesów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych, występując zarówno po stronie inwestora, jak również generalnego wykonawcy i podwykonawcy. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów.

Prawo spółek

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych Oferujemy prowadzenie kompleksowej procedury powoływania do życia, przekształcania, łączenia oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym profesjonalną pomoc w zakresie konstruowania umów i statutów spółek oraz postępowania rejestrowego. Świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną, w szczególności obejmujące transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowywanie projektów aktów prawnych i uczestnictwa zgromadzeniach wspólników.

Ochrona własności intelektualnej i nowe technologie

Doświadczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego i prawa nowych technologii nasi prawnicy zdobywali świadcząc w powyższym zakresie obsługę podmiotów z branży architektonicznej, reklamowej, filmowej inżynieryjnej. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych obejmujących przeniesienie praw autorskich, zarówno w zakresie projektów architektonicznych jak również utworów audiowizualnych o charakterze reklamowym.

Pomoc świadczona osobom fizycznym.

Osobom fizycznym w ich indywidualnych życiowych sprawach oferujemy profesjonalną pomoc w szerokim zakresie spraw związanych z prawem spadkowym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu dziedziczenia. Oferujemy również kompleksowe doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach roszczeń spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości warszawskich w sprawach z tzw. dekretu Bieruta, pomagając im w restytucji mienia lub uzyskaniu odszkodowań.

Prawnicy

Zespół prawników kancelarii zapewnia Państwu wysoki standard obsługi prawnej w wielu wyspecjalizowanych dziedzinach, oferując swój profesjonalizm, doświadczenie i pełne zaangażowanie w sprawy klientów. Obszar zainteresowań naszych prawników nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień stricte prawnych. Rozumiemy, że dla skutecznej ochrony sfery praw i interesów klientów konieczne jest posiadanie i systematyczne pogłębianie wiedzy związanej ze specyfiką prowadzonej przez Państwa działalności. Tylko bowiem zdolność zrozumienia potencjalnych problemów mogących pojawiać w praktyce działalności przedsiębiorcy pozwala na ich rozwiązywanie na gruncie prawa.

Łukasz
Mackiewicz

Radca prawny

Telefon: 668 294 010

l.mackiewicz@mmrp.pl

Tomasz
Markowicz

Radca prawny

Telefon: 503 005 804

t.markowicz@mmrp.pl

Paulina
Mackiewicz

Aplikant radcowski

Telefon: 570 999 776

p.mackiewicz@mmrp.pl

Łukasz
Krzysztofiak

Aplikant radcowski

Telefon: 733 428 715

l.krzysztofiak@mmrp.pl

Bartłomiej
Czarnecki

Asystent radcy prawnego

Telefon: 881 958 799

b.czarnecki@mmrp.pl

Agata
Łada

Asystent radcy prawnego

Telefon: 58 718 35 13

a.lada@mmrp.pl

Klienci

Uzyskanie kompleksowej, wyspecjalizowanej obsługi prawnej realizowanej przez skuteczną kancelarię prawniczą ma w okresie dynamicznej sytuacji rynkowej oraz nieustannie zmieniającego się otoczenia prawnego szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i skuteczności w prowadzonej działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniego partnera gospodarczego zapewniającego pomoc prawną ma strategiczny charakter dla zapewnienia pomyślnej realizacji newralgicznych planów gospodarczych. Oferujemy Państwu specjalistyczne, kompleksowe i dalekosiężne rozwiązania uwzględniając wieloaspektowość przedstawianych zagadnień, indywidualny charakter spraw i specyfikę zamierzonego celu. Posiadamy doświadczenie w świadczeniu stałej pomocy prawnej na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców z wielu branż gospodarki. Współpracujemy, oferując zoptymalizowane i kompleksowe rozwiązania prawne, między innymi przedsiębiorcami z branży inżynieryjnej, budowlanej, motoryzacyjnej, przemysłu drzewnego oraz marketingu.

Nasi prawnicy zdobytym doświadczeniem dzielą się publikując specjalistyczne artykuły na łamach prasy ogólnopolskiej. Posiadają również doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji kultury w tym w sprawach z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego, dotyczących ochrony i restytucji dóbr polskiej kultury narodowej.

Referencje dostępne są na żądanie

Kontakt

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza pozwoli nam na szybki kontakt z Państwem.

Imię i nazwisko Wpisz temat wiadomości
Napisz wiadomość
Dziękujemy! Państwa wiadomość została wysłana.

58 718 35 13

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 75/7

biuro@mmrp.pl