Kancelaria

Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni , świadczy profesjonalną pomoc prawną dostosowaną do potrzeb naszych klientów w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych prawników.
Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych – osób prawnych jak również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z szeroko pojętej branży budowlanej, motoryzacyjnej oraz inżynieryjnej. Udzielamy również pomocy prawnej osobom fizycznym. Gwarantujemy indywidualne, dopasowane do potrzeb klientów podejście oraz głębokie zaangażowanie ze strony naszych prawników. Kancelaria prowadzi działalność na terenie całego kraju oraz, gdy wymagają tego potrzeby naszych klientów, za granicą. Świadcząc pomoc prawną współpracujemy z innymi specjalistami z wielu dziedzin, w tym z zakresu doradztwa podatkowego czy prawa budowlanego. Pozwala nam to widzieć Państwa problemy w całej ich rozciągłości i w takim też zakresie je rozwiązywać. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub skorzystania z formularza kontaktowego albo odwiedzenia nas osobiście w siedzibie Kancelarii.

Szybkość działania

Podstawowych porad prawnych udzielamy już w dniu spotkania. Porady wymagające dłuższej analizy udzielane są w rozsądnych terminach – nie pozwolimy, aby bieg spraw wyprzedził Twoje prawa i interesy.

Klarowność

Każdy klient informowany jest przed udzieleniem porady prawnej o kosztach, jakie związane są z podjęciem współpracy. Zapewniamy możliwość rozliczeń zarówno w stawce godzinowej, jak również ryczałtowo.

Specjalizacja

Przekazaną sprawą zajmować będzie się prawnik posiadający doświadczenie w danym zagadnieniu. Nie podjemujemy się spraw z obszarów, w których nie mamy praktyki.

Dyspozycyjność

Cenimy sobie kontakt z Klientem na każdym etapie powierzonej sprawy, dlatego też na bieżąco informujemy Klienta o jej przebiegu. Pomocy udzielamy na obszarze całego kraju jak i za granicą – tam gdzie jest ona Państwu potrzebna.

Skuteczność

W celu maksymalnej ochrony interesów naszego Klienta szukamy najskuteczniejszych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć zamierzony efekt i zminimalizują ryzyko związane z działalnością.

Usługi

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, instytucji, a także osób fizycznych. Gwarantujemy szeroki zakres usług doradczych w wielu dziedzinach prawa, zapewniając profesjonalne zastępstwo przed wszystkimi Sądami oraz organami administracji publicznej. Obszar naszej działalności obejmuje w szczególności:
1. Windykacja

Posiadamy i rozwijamy praktykę w prowadzeniu kompleksowej windykacji na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu branży motoryzacyjnej, w zakresie obejmującym zarówno rozliczania napraw bezgotówkowych z zakładem ubezpieczeń, jak również zwrotu kosztów najmu pojazdów zastępczych. W przedmiotowym zakresie dysponujemy merytoryczną wiedzą wykraczającą poza zagadnienia ściśle prawne oraz doświadczonym zespołem. Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń dla podwykonawców i dostawców robót budowlanych. Nasze usługi obejmują cały proces prowadzenia postępowania windykacyjnego, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym oraz zastępstwem procesowym w postępowaniu upadłościowym.


2. Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie przy udzielaniu i realizacji zamówień publicznych w branży budowlanej, medycznej, kulturalnej oraz z zakresu obronności i zamówień sektorowych z uwzględnieniem branży energetycznej i kolejowej. Doświadczenie zdobywaliśmy występując zarówno po stronie zamawiających, jak również po stronie wykonawców. Nasze doświadczenie obrazuje również ilość publikacji w prasie fachowej z zakresu prawa zamówień publicznych.


3. Prawo budowlane

Prowadzimy praktykę popartą dużym doświadczeniem w zakresie obsługi skomplikowanych procesów inwestycyjnych, zarówno w zakresie postępowań administracyjnych, jak również w zakresie prawa kontraktów i rozwiązywania problemów w toku bieżącej realizacji poszczególnych robót budowlanych. Nasi specjaliści legitymują się doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia obsługi dużych procesów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych, występując zarówno po stronie inwestora, jak również generalnego wykonawcy i podwykonawcy. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów.


4. Prawo Spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych prowadzonych w formie spółek handlowych. W ramach naszej oferty oferujemy prowadzenie kompleksowej procedury zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych, bieżącą obsługę korporacyjną, w szczególności obejmujące transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowywanie projektów aktów prawnych i uczestnictwa zgromadzeniach wspólników, przekształcanie podmiotów gospodarczych oraz ich likwidację.


5. Prawa autorskie i nowe technologie

Nasze doświadczenie obejmuje obsługę podmiotów z branży architektonicznej, jak również z branży reklamowej i gospodarczej. Zajmujemy się przygotowywaniem aktów prawnych obejmujących przeniesienie praw autorskich, zarówno w zakresie projektów architektonicznych jak również utworów audiowizualnych o charakterze reklamowym.


6. Pomoc świadczona osobom fizycznym.

Osobom fizycznym w ich indywidualnych życiowych sprawach oferujemy profesjonalną pomoc w szerokim zakresie spraw związanych z prawem rodzinnym oraz spadkowym. Prowadzimy w sposób kompleksowy postępowania w sprawach pomiędzy małżonkami, jak również pomiędzy rodzicami i dziećmi. W prawie spadkowym posiadamy doświadczenie w sprawach związanych ze skomplikowanymi stanami prawnymi z zakresu dziedziczenia.

Prawnicy

Doświadczony i wyspecjalizowany Zespół Kancelarii zapewnia swoim klientom wysoki standard obsługi prawnej. W ramach Kancelarii oprócz wskazanego poniżej zespołu współpracujemy z szeregiem radców prawnych oraz aplikantów radcowskich na stałych zasadach zapewniając najwyższy poziom obsługi. Obszar zainteresowań naszych prawników nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień stricte prawnych. Rozumiemy, że dla skutecznej ochrony sfery praw i interesów klientów konieczne jest posiadanie i systematyczne pogłębianie wiedzy związanej ze specyfiką prowadzonej przez Państwa działalności. Tylko bowiem zdolność zrozumienia potencjalnych problemów mogących pojawiać w praktyce działalności przedsiębiorcy pozwala na ich rozwiązywanie na gruncie prawa.

Łukasz Mackiewicz

Radca Prawny

Paulina Mackiewicz

Radca Prawny

Piotr Talaga

Radca Prawny

Maciej Replin

Radca Prawny

Agata Łada

Aplikant Radcowski

Lilia Czepli

Aplikant Radcowski

Klienci

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub skorzystania z formularza kontaktowego albo do odwiedzenia nas osobiście w siedzibie Kancelarii.